o nama forum

vesti

kvalitet

barometar

obraz

regcen

zivotna sredina

konferencije za medije

zakoni i propisi

projekti

blog

link

klub

internet

galerija

kontakt

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


balc

 

15god

Deset godina sa vama.


casopis 

 

   
O NAMA

8 osnovnih prava potrošača

Od oktobra meseca 2002. godine, kada je u Nišu osnovan Centar za zaštitu potrošača FORUM, pa i sada držimo se 8 osnovnih prava potrošača , koja shodno svojoj temi određuju oblasti u kojima delujemo, a ona su:

 

1. Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. Pravo da se čuje glas potrošača podrazumeva zastupljenost interesa potrošača u procesu donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača, kao i razvoja novih proizvoda i usluga.

6. Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budu ć ih pokolenja.


Kada i kako su ustanovljena:
9. aprila 1985. godine Generalna skupština UN je rezolucijom 39/248 usvojila Uputstvo za zaštitu potrošača . Uputstvo daje vladama, posebno zemljama u razvoju, okvire za razradu politike i zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača. Ono takođe sugeriše i internacionalnu saradnju na tom planu.

Pored mnogih ciljeva u oblasti zaštite potrošača, ovim uputstvom su proklamovana i osnovna prava potrošača koja vlade zemalja članica UN trebaju ispoštovati .

U bivšoj Jugoslaviji, prava potrošača nisu nigde bila eksplicitno naznačena, a elementi zaštite potrošača su samo delimično bili ugrađeni u pojedina zakonska akta. Prethodni politički sistem i izvršna vlast, nisu hteli, ili nisu smatrali za potrebnim da se građani posebno zaštite u njihovoj ulozi potrošača.

Time je, sa stanovišta vlasti, ta uloga bila minimizirana na zaštitu prava potrošača jedino, a i to delimično, sa stanovišta javne potrošnje i zadovoljenja nekih opštih principa kvaliteta roba i pružanja usluga. Sa stanovišta potrošača, mogućnost izražavanja njihovih stavova je bila skoro nikakva, a njihovo pojedinačno izražavanje mišljenja (zahtevi, žalbe, primedbe, sugestije ...) bilo je skoro zanemarljivo.

Tek jula 2002. godine, donošenjem saveznog Zakona o zaštiti potrošača se po prvi put u našoj zemlji detaljnije, objedinjeno na jednom mestu, rešavaju pitanja zaštite potrošača.

I konačno, septembra meseca 2005. godine Republika Srbija donosi svoj prvi Zakon o zaštiti potgrošača u kome su takođe propisana i sva Osnovna prava potrošača koja su proklamovana Rezolucilom UN.

Centar za zaštitu potrošača
F O R U M - N i š

P r e d s e d n i k
m.sci. Jovan Jovanović

 

Press clipping

> Pozovi Forum radi reklamacije - Blic
> Potrošačka prava pod zaštitom Foruma - Narodne Novine
> Dan Voda - Narodne Novine
> Voda-pravo - Narodne Novine
> Na jugu vegetarijanci i za njih nema mesa - Glas
> Socijalna pravda za bogate - DANAS
> Poskupljenje struje - BLIC
> Struja od danas skuplja - DANAS
> Parkiranje na trotoarima - GLAS

> Apel potrošačima - POLITIKA - 140409

Copyright © 2008 Centar za zaštitu potrošača "FORUM", dizajn : City Marketing Centar; Održavanje: Predrag Jovanović Computer Design