Da li poznajem svoja potrošačka prava?

/Da li poznajem svoja potrošačka prava?
Da li poznajem svoja potrošačka prava?2021-04-09T08:08:23+00:00

Upitnik

Step 1 of 4

 • Da li poznajem svoja potrošačka prava?

  Poštovani potrošači,
  Centar za zaštitu potrošača Forum sprovodi istraživanje pod nazivom DA LI POZNAJEM SVOJA POTROŠAČKA PRAVA. Cilj istraživanja je provera informisanosti naših potrošača o pravima i obavezama koja se tiču podnošenja reklamacija. Rezultati istraživanja će predstavljati osnovu za planiranje budućih aktivnosti Centra za zaštitu potrošača „Forum “ koja će se baviti edukacijom potrošača u oblastima prava.

  Radi dobijanja objektivnih rezultata, molimo Vas da na predstojeća pitanja odgovorite iskreno.
  Svi podaci su poverljivi i koristiće se za generisanje podataka.
  Upitnik je anoniman.
  Unapred zahvalni,

  Centar za zaštitu potrošača "FORUM", Niš