Ocena kvaliteta komunalnih usluga: JKP “Direkcija za javni prevoz grada Niša”

/Ocena kvaliteta komunalnih usluga: JKP “Direkcija za javni prevoz grada Niša”
Ocena kvaliteta komunalnih usluga: JKP “Direkcija za javni prevoz grada Niša”2021-07-08T09:28:51+00:00

Ocena kvaliteta komunalnih usluga: JKP "Direkcija za javni prevoz grada Niša"

Step 1 of 4

  • OCENA KVALITETA KOMUNALNIH USLUGA Grad Niš </h1>

    Poštovani,
    na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), koji obavezuje skupštine lokalnih samouprava da najmanje jednom godišnje organizuju izjašnjavanje korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti i da se to može organizovati elektronskim putem, Centar za zaštitu potrošača FORUM pripremio  je program za elektronsko izjašnjavanje o kvalitetu komunalnih usluga od strane građana – korisnika komunalnih usluga. Radi dobijanja objektivnih rezultata, molimo Vas da na predstojeća pitanja odgovorite iskreno. Svi podaci su poverljivi i koristiće se za generisanje podataka o kvalitetu komunalnih usluga. Upitnik je anoniman.
    Unapred zahvalni,
    Centar za zaštitu potrošača "FORUM", Niš