Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (obrazac)

Poštovani potrošači,

novi Zakon o zaštiti potrošača donosi novinu kod rešavanja potrošačkih sporova, uvođenjem VANSUDSKOG TELA.

Nakon odbijene reklamacije, prodavac je dužan da vas obavesti o mogućnosti pokretanja postupka pred vansudskim telom. Postupak se pokreće predlogom koji vi šaljete Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem mejla ili pošte.

Formu predloga možete dobiti lično u našim prostorijama, putem mejla ili preuzeti klikom na FORMA PREDLOGA-PREUZIMANJE ispod teksta.

Forma predloga-preuzimanje