РАДНО ВРЕМЕ САВЕТОВАЛИШТА

  • РАДНИМ ДАНИМА ОД 09-17 часова
  • Саветовање и пријем потрошача врши се у  термининима који су одређени у зависности од врсте  потрошачког проблема. 
РОБЕ И УСЛУГЕ

Понедељак, среда и петак од 09-13 часова, Тел:018/525-040, 065/8850101; еmail: forumsavetovaliste@mts.rs,

УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

Уторак и четвртак од 13-17 часова, Тел:018/525-040,  065/8850102; еmail:forumusluge@forum-nis.org.rs

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ И ТУРИЗАМ

Уторак и четвртак од 09-13 часова, тел:018/525-040,  065/8850103; еmail: centarforum@gmail.com,

САОБРАЋАЈ И ПАРКИРАЊЕ

Понедељак,среда и петак од 15-17 часова, тел:064/2499665; еmail:  pstojcev@gmail.com