Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, спроводи истраживање под називом ЗАДОВОЉСТВО ПОТРОШАЧА УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ И ЗАШТИТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

Потрошачи ће имати прилику да дају оцене, коментаре, предлоге и критике које се односе на дату тему. Једно од основних права потрошача је да се чује њихов глас. Ми желимо да га чујемо.