Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, спроводи истраживање под називом ЗАДОВОЉСТВО ПОТРОШАЧА УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ И ЗАШТИТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

Потрошачи ће имати прилику да дају оцене, коментаре, предлоге и критике које се односе на дату тему. Једно од основних права потрошача је да се чује њихов глас. Ми желимо да га чујемо.

Zadovoljstvo potrošača upravljanjem otpadom i zaštitom životne sredine

Step 1 of 3

  • Osnovni podaci

    Osnovni podaci dati od strane naših ispitanika su anonimni i koristiće se samo u svrhu generisanja podataka.
  • MuškiŽenski
  • StudentNezaposlen/naZaposlen/naPenzioner/ka
  • 123Preko 3 člana