Задовољство потрошача управљањем отпадом и заштитом животне средине

Задовољство потрошача управљањем отпадом и заштитом животне средине

Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, спроводи истраживање под називом ЗАДОВОЉСТВО ПОТРОШАЧА УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ И ЗАШТИТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.  Потрошачи ће имати прилику да дају оцене, коментаре, предлоге и критике које се односе на дату тему. Једно од основних права...
Извештај о резултатима истраживања „Оцена квалитета комуналних услуга ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша““

Извештај о резултатима истраживања „Оцена квалитета комуналних услуга ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша““

Centar za zaštitu potrošača FORUM, jula 2021 godine, na teritoriji Niša i njene okoline, sprovodi istraživanje pod nazivom „Ocena kvaliteta komunalnih usluga JKP Direkcije za javni prevoz grada Niša“. Na osnovu člana 13. Stava 2. Zakona o komunalnim delatnostima...