Пројекти

Cilj projekta

Osnovni cilj ovog projekta je da se podigne životni standard ali i poverenje potrošača u pograničnom regionu, kako bi se iskoristile prednosti prekogranične kupovine.

Kroz projekat će se formirati mreža organizacija potrošača u Bugarskoj i Srbiji, na osnovu najbolje evropske prakse. Na taj način će biti omogućeno srpskim organizacijama, u jednom delu projekta, da poboljšaju svoje kapacitete u pogledu zaštite i prava potrošača koja su predviđena na evropskom nivou a na osnovu iskustva koje ima asocijacija „Aktivni potrošači“.

Realizacijom projekta će se sprovesti komparativna studija i objaviće se aktuelne informacije o cenama iste robe u Bugarskoj i Srbiji. Takođe, sprovodiće se kontinuirano pružanje pomoći potrošačima u slučaju potrebe za rešavanjem problema vezanim za kupovinu u drugoj zemlji. U tu svrhu, po prvi put u Srbiji i Bugarskoj, će se kreirati model za rešavanje potrošačkih prekograničnih problema koji nastanu povodom kupovine u jednoj ili drugoj državi. Ovo će se postići kroz osnivanje potrošačkih centara u ukupno šest gradova obe zemlje.

Osnovne aktivnosti

Povećanje nivoa svesti potrošača
Kroz projekat će biti izdate tri informativne brošure vezane za ključna pitanja koja se tiču prekogranične kupovine. Njihova primarna svrha je da se potrošači upoznaju sa zakonskim zahtevima, beneficijama i rizicima. One će obuhvatiti neke osnovne savete o razumnoj kupovini. 3 osnovne teme za brošure:

  • Prava kada putuju
  • Prodaja i garancija
  • Bezbednost hrane

Centri za pružanje pomoći potrošačima

Nakon detaljne analize mehanizma rada u evropskoj praksi, potrošački centri će biti otvoreni u šest pograničnih gradova regiona – Niš, Leskovac, Pirot, Sofija, Ćustendil i Vidin. Ovi centri će pomagati potrošačima u sporovima koji nastanu prilikom prekogranične kupovine. Njihov početak rada biće objavljen u reklamnoj kampanji.

Komparativna studija o cenama pojedinih proizvoda

Obavljanje periodičnog praćenja cena robe, kako u Bugarskoj tako i u Srbiji, poslužiće kao informacija prilikom izbora od strane potrošača. Na ovaj način potrošači će moći da donesu odluku o povoljnijoj kupovini konkretnog proizvoda u Bugarskoj ili Srbiji, tako da će oni potrošači koji putuju u neku od zemalja moći da kupe robu pod povoljnijim uslovima. Istraživanje će se obaviti 3 puta tokom trajanja projekta, na svaka 4 meseca, i obuhvatiće istraživanje za 20 proizvoda iz potrošačke korpe.

Obuka

Projekat će obezbediti obuku u Srbiji od strane stručnjaka iz oblasti zaštite potrošača, posebno iz potrošačkih prekograničnih sporova. Cilj ove aktivnosti će biti obučavanje lica koji savetuju potrošače u Bugarskoj i Srbiji, kako bi stekli potrebno znanje i dobili smernice za reševanje problema u prekograničnoj kupovini potrošača iz Srbije i Bugarske. Kroz obuku će se razvijati veštine učesnika da posreduju u sporovima između potrošača i trgovaca.

Seminar

U 2014 g. će biti održan dvodnevni seminar u gradu Vidinu, tokom kojeg će predstavnici bugarskih i srpskih organizacija i državni organi moći da predstave novinarima svoja iskustva u vezi sa sprovođenjem projekta u celini u oblasti zaštite potrošača. Posebna pažnja će biti posvećena prednostima i slabostima u ovoj oblasti kako bi mogla da se pronađu najbolja rešenja iz prakse EU. Tokom seminara će biti potpisan memorandum između potrošačkih organizacija kojim će potvrditi svoju dugoročnu saradnju.

Partneri:

Bugarska nacionalna asocijacija Aktivni potrošači je osnovana krajem 1998.g. a registrovana početkom 1999 g. Ona se bavi zaštitom prava i interesa potrošača kroz: pružanje informacija, pomoć kod narušavanja prava potrošača, savetovanje i pomoć, ali i zalaganje za poboljšanje zakonodavstva u ovoj oblasti. Organizacija vrši uporedne testove i ankete. Izdaje jedini potrošački magazin u Bugarskoj – „Aktivni potrošači“, gde objavljuje samostalna, stručna i nezavisna istraživanja. U časopisu se ne objavljuju komercijalne reklame. Osim ovog časopisa organizacija objavljuje i određeni broj informativnih brošura. Napisane su za praktičnu primenu, na osnovu primljenih i obrađenih potrošačkih prigovora potrošača iz 12 okruga u Bugarskoj – Sofija, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Veliko Trnovo, Razgrad, Sliven, Pazarddžik, Ćustendil, Loveč, Smoljan.
http://www.aktinipotrebiteli.bg

Centar za zaštitu potrošača FORUM – Niš, Srbija, osnovan je 2002.g. Osnivači Centra su profesori i asistenti Univerziteta Niš. Osnovni cilj osnivanja organizacije su zaštita individualnih i kolektivnih interesa potrošača. Udruženje izdaje i distribuira različite materijale za pomoć potrošačima i obavlja savetovanje i informisanje o potrošačkim pravima. Težište centra je na osam osnovnih potrošačkih prava: zadovoljenje osnovnih potreba potrošača, pravo na bezbednost, pravo na informisanje, pravo na izbor, pravo da se čuje glas potrošača (učešće), pravo na naknadu štete, pravo na obrazovanje i pravo na zdravu životnu okolinu. Centar Forum ima iskustvo u brojnim projektima iz oblasti zaštite potrošača.
https://www.forum-nis.org.rs/

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz „IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija“ pod brojem CCI No 2007CB16IPO006. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Bugarska Nacionalna Asocijacija Potrošača „Aktivni Potrošači“ i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

MONITORING CENA: BUGARSKA – SRBIJA

SEPTEMBAR 2013

DECEMBAR 2013

APRIL 2014

Konferencija za medije Oktobar 2013

Konferencija za medije Pirot

Programme Training Niš

Training in Niš