ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА

k

ПРЕУЗМИ- Изјава о одустанку од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија.

ПРЕУЗМИПредлог за покретање поступка вансудског решавања потрошачког спора.

Пратите нас и на друштвеним мрежама

Како до нас :

Улица Цара Душана 54,

„Душанов базар”

, купола, локал 220;