Р е п у б л и к а С р б и ј а
Министарство унутрашње и спољне трговине, 
у оквиру програма од јавног интерса у области заштите потрошача, подржава и финансира Програм:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

-РАДНО ВРЕМЕ САВЕТОВАЛИШТА

ЦЕНТАР ФОРУМ НЕЋЕ РАДИТИ У ПЕРИОДУ ОД 01.05.2024.-06.05.2024.године

∙ РАДНИМ ДАНИМА ОД 09-17 ЧАСОВА

РАД СА ПОТРОШАЧИМА:

Саветовање и пријем потрошача врши се у  термининима који су одређени у зависности од врсте  потрошачког проблема. 

∙ РОБA И УСЛУГЕ – Понедељак, среда и петак од 09-14 часова, Тел:018/525-040, 065/8850101; еmail: forumsavetovaliste@mts.rs,

∙*УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА Уторак и четвртак од 09-14 часова, Тел:018/525-040,  065/8850102- о евентуалним изменама потрошачи ће бити обавештени

∙ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ И ТУРИЗАМ – Уторак и четвртак од 09-14 часова, тел:018/525-040,  065/8850103; еmail: centarforum@gmail.com,

∙ САОБРАЋАЈ И ПАРКИРАЊЕ– Понедељак,среда и петак од 15-17 часова, тел:064/2499665; еmail:  pstojcev@gmail.com

Šta kaži potrošači?!!!! 

Poštovani potrošači,
u okviru realizacije programa od javnog značaja u oblasti zaštite potrošača, koje finansira Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, pod nazivom REGIONALNI CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE, Centar FORUM sprovodi ispitivanje potrošača pod nazivom KADA DOĐE RAČUN ZA STRUJU.

Interesuje nas koliko ste puta reklamirali račun za struju, da li je ishod bio u Vašu korist, koliko često dolaze uvećani računi, kako tada postupate…

 

Најновије вести

Активности ФОРУМА- Децембар 2023- Март 2024

Активности ФОРУМА- Децембар 2023- Март 2024

Реализација пројекта о финансирању програма од јавног значаја интереса у области заштите потрошача за 2023.годину, отпочела је 21.12. 2023. године.  У циљу обавештавања и едукације потрошача, одлучили смо да их на тромесечном нивоу обавештавамо о активностима Центра...

Списак предузећа у чијим телима, Центар за заштиту потрошача има представнике

Листа тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Овде можете приступити платформи за вансудско решавање потрошачких спорова – ЛИНК

У припреми!!

Подкаст: Глас потрошача

Центар за заштиту потрошача ФОРУМ припрема подкаст под називом ГЛАС ПОТРОШАЧА- у коме ће потрошачи моћи да остваре једно од основних потрошачких права: ПРАВО ДА СЕ ЧУЈЕ ГЛАС ПОТРОШАЧА!

 „Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsednika SAD – a. Potrošači su najveća
        ekonomska grupa na koju utiče skoro svaka javna ili privatna privredna odluka.Oni su najvažnijagrupa čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora da se čuje.“

 -John F. Keneddy

О НАМА

9. априла 1985. године Генерална скупштина УН је резолуцијом 39/248 усвојила Упутство за заштиту потрошача . Упутство даје владама, посебно земљама у развоју, оквире за разраду политике и законодавства у области заштите потрошача. Оно такође сугерише и интернационалну сарадњу на том плану. Поред многих циљева у области заштите потрошача, овим упутством су прокламована и основна права потрошача која владе земаља чланица УН требају испоштовати.

Од октобра месеца 2002. године, када је у Нишу основан Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, па и сада држимо се 8 основних права потрошача , која сходно својој теми одређују области у којима делујемо.