Светски дан потрошача 15.03.2022.године

Obeležavanje Svetskog dana potrošača

Svetski dan potrošača obeležavamo svake godine 15. marta. U saradnji sa EU info kutkom, organizovali smo online događaj, pod nazivom: ŠTA JE NOVO U NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA. Teme o kojima smo govorili su osnovna prava potrošača, nadležnosti i obaveza lokalne samouprave, usaglašavanje Zakona i opštih akata lokalnih samouprava, novine u Zakonu o zaštiti potrošača…

Takođe bilo je i reč i tome na koji način Centar Forum pruža zaštitu i podršku potrošačima, kao i o drugim važnim pitanjima i temama u vezi sa potrošačkim pravima i obavezama.

Odgovore na ova pitanja, na događaju su dali:

• Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača FORUM

• Profir Živković, pravni savetnik