OBRAZOVANJE I INFORMISANJE

/Obrazovanje
Obrazovanje2018-12-20T20:51:49+00:00

BROŠURE

Naziv Preuzmite PDF
Voda je pravo – ne roba Saznajte više
Vodič za evropsku politiku Saznajte više
Da li znaš šta jedeš? Saznajte više
Nepošteno poslovanje Saznajte više
Nepravične ugovorne odredbe Saznajte više
Pravo na jednostrani raskid ugovora Saznajte više
Pravo na prigovor Saznajte više
Prva pomoć za potrošače Saznajte više
Bezbednost proizvoda Saznajte više
E-trgovina Saznajte više
Garancija Saznajte više
Kako razumeti reklamu Saznajte više
Kolektivna potraživanja Saznajte više
Nelojalna trgovačka praksa Saznajte više
Paket aranžman Saznajte više
Prodaja na daljinu Saznajte više
Tajmšering Saznajte više
I turisti su potrošači Saznajte više

ČASOPIS ‚‚AKTIVNI POTROŠAČI”

Broj Preuzmite PDF
1 PDF
2 PDF
3 PDF
4 PDF
5 PDF
6 PDF
7 PDF
8 PDF
9 PDF
10 PDF
11 PDF
12 PDF