Пријава за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

 

Влада Републике Србије је усвојила уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску и гасну мрежу, водовод и канализацију незаконито изграђених објекта. Пријава траје од 15. септембра и траје наредних 30 дана.

Услови за прикључење су правни и технички услови Власник, у року прописаном овом уредбом, надлежном органу доставља доказ о постојећем
завршеном објекту, да је власник објекта, да у власништву има само један објекат, односно стан за становање.
Ако је власник без прибављене грађевинске дозволе и остале документације предвиђене законом
градио непокретност, доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења пред надлежним
органом, а ако се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења доставља се оверена
изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран
начин могу утврдити ове чињенице.

За више информација можете нас позвати на 018/525-040 и 065 8850102.

UREDBA

Преузмите УРЕДБУ