Prvu deklaraciju o pravima potrošača je, dana 13.marta 1962, na predlog predsednika Džona Kenedija, doneo američki kongres. Predstavljajući deklaraciju, predsednik Kenedi je rekao:

       „Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsednika SAD – a. Potrošači su najveća
        ekonomska grupa na koju utiče skoro svaka javna ili privatna privredna odluka.Oni su najvažnijagrupa čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora da se čuje.“

 -John F. Keneddy

                                                                                                 

Ovom Deklaracijom su definisana četiri osnovna prava potrošača na tržištu roba i usluga:
– Pravo na sigurnost roba i usluga,
– Pravo na istinitu i pravovremenu informaciju,
– Pravo na izbor roba i usluga,
– Pravo da se čuje glas potrošača.

Organizacija Consumer International je na ta prava dodao još četiri osnovna prava potrošača:
– Pravo na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
– Pravo na naknadu štete
– Pravo na obrazovanje i
– Pravo na zdravu životnu sredinu.

Prvi put je Svetski dan prava potrošača obeležen 15. marta 1983.godine. Dve godine kasnije, 9. aprila 1985. godine, nakon višegodišnjeg upornog lobiranja Consumer International-a, Generalna skupština UN-a usvojila je Rezoluciju 39/248, u sklopu koje je usvojeno i Uputstvo za zaštitu potrošača.

Uputstvo je sadržalo osam osnovnih prava potrošača kao smernice koje osiguravaju okvir za definisanje nacionalnih politika za zaštitu potrošača i izgradnju efikasnih sistema zaštite potrošača kao sistema zaštite osnovnih ljudskih prava, dostojanstva i ekonomskih interesa potrošača – fizičkih lica na tržištima roba i usluga

.

Usvajanjem «Uputstva za zaštitu potrošača» (ovaj istorijski i globalni document UN ovih dana se dopunjava prema aktuelnim izazovima modernog tržišta roba i usluga) prava potrošača uzdignuta su na poziciju međunarodne prepoznatljivosti i dobila su legitimitet koji priznaju i prihvataju
podjednako razvijene i zemlje u razvoju.

Prihvatanjem obaveze sprovođenja zaštite prava potrošača na globalnom nivou, problemi potrošača nisu rešeni. Tek je postavljen nadnacionalni okvir za njihovo rešavanje kroz nacionalna zakonodavstva, a potom i sisteme izvršne vlasti, nevladinih organizacija i civilnog društva u svakoj pojedinačnoj državi.

I na kraju, to je znak nivoa zaštite osnovnih prava i ljudskog dostojanstva.

U državama uređenog tržišta i izgrađenog sistema za zaštitu potrošača, glas organizacija potrošača, javnost i državne institucije pažljivo slušaju i uvažavaju smatrajući ih korektivom i glasom naroda.

Organizacije za zaštitu potrošača u državama članicama EU-a, po pravilu su sponzorisane i podržavane od države, svoje javno delovanje i društveni uticaj zasnivaju na odredbama:
– POVELJE O OSNOVNIM PRAVIMA EVROPSKE UNIJE (2010/C 83/02)1
– Direktivama Europske unije,
– Kao i «Uputstva za zaštitu potrošača» – UN iz 1985. godine.

Svetski dan potrošača (World Consumer Rights Day) je godišnja prilika za aktivno obeležavanje i izražavanje solidarnosti među članicama pokreta za zaštitu potrošača u svetu.

To je i prilika:
-za promovisanje osnovnih prava svih potrošača,
– za postavljanje zahteva da se ta prava poštuju i da su zaštićena kroz propise
– za pokretanje potrošačkih incijativa i
– polaganje računa nosioca politike potrošača javnosti i potrašačima.

Taj dan je i prilika za javni protest:
-protiv zloupotrebe na tržištu roba i usluga,
– protiv monopolističkog položaja bilo koga,
– protiv socijalne nepravde
– PROTIV PRAVNE NESIGURNOSTI POTROŠAČA NA TRŽIŠTU i
– bilo koje druge neuravnoteženosti na tržištu koja potkopava prava potrošača

I ovom prilikom Centar za zaštitu potrošča FORUM upućuje JAVNI PROTEST PROTIV:

JP EPS (Javnog Preduzeća Elekrto Privreda Srbije) – zbog zloupotrebe na tržištu roba i usluga, monopolskog ponašanja i socijalne nepravde jer nekoliko hiljada domaćinstava već više godina živi bez električne energije pa i u vreme pandemije koronavirusa, a na naš više puta upućen zahtev za priključenje svih isključenih potrošača, nije ni odgovorio, iako je pokrenut i postupak ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA. (član 145. Zakona o zaštiti potrošača).

P R E D S E D N I K
m.sci. Jovan Jovanović,dipl.ing