Реализација пројекта о финансирању програма од јавног значаја интереса у области заштите потрошача за 2023.годину, отпочела је 21.12. 2023. године. 

У циљу обавештавања и едукације потрошача, одлучили смо да их на тромесечном нивоу обавештавамо о активностима Центра за заштиту потрошача ФОРУМ, као и о врстама потрошачким приговора са којим се, заједно са њима, сусрећемо.

 

Центру за заштиту потрошача се у периоду од 21.12.2023.г. до 20.03.2024.године обратило укупно 366 потрошача из региона Јужне и Источне Србије. Потрошаки проблеми са којима су долазили тицали су се робе, телекомуникација и друге услуга, услуга од општег економског интереса, међу којима су електрична енергија, вода, даљинско грејање, паркинг, услуге јавног превоза и др…

Од укупног броја дато је 287 савета, написано је 5 поднеска, обављено 73 посредовања и једно заступање пред судом.

kancelarija, sastanak

У периоду од 21.12.2023 – 20.01.2024.г. примљено укупно 103 пријава потрошача. Од укупног броја, дато је 73 савета, обављено 27 посредовања са трговцима, написана 3 поднеска потрошачима.

У периоду од 21.01.2024 – 20.02.2024 г. обратило су нам се 133 потрошача. Од наведеног броја дата су 109 савета, обављено је 23 посредовањa и 1 заступање пред судом.

У периоду од 21.02.2024 – 20.03.2024 г. обратило нам се укупно 130 потрошача. Од укупног броја датo je 105 савета, обављено је 23 посредовања, написана су 2 поднеска потрошачима.

На шта су се наши потрошачи највише жалили:

Водоснабдевање; 4 приговора 1.09%
• Електрична енергија; 49 приговора 13,38%
• Обједињене комуналне услуге; 5 пријава 1.36%
• Услуге мобилне телефоније; 15 пријава 4.09%
• Услуге приступа интернету; 6 пријава 1.63%
• Услуге преноса телевизијског сигнала; 13 пријава 3.55%
• Пакет аранжмани; 2 пријава 0.54%
• кухињски апарати; 3 пријава 0.81%

 • Рачунари и ИТ опрема; 6 пријава 1.63%
  • Мобилни телефони; 18 пријава 4.91%
  • Телевизори; 14 пријава 3.82%
  • Бела техника; 24 пријава 6.55%
  • Одећа;26 пријава 7.10%
  • Обућа; 74 пријава 20.21%
  • Намештај; 12 пријава 3.27%
  • Модни додаци; 3 пријава 0.81%

• кучни апарати; 11 пријава 3,00%
• клима; 11 пријава 3.00%
• ауто опрема; 3 пријава 0.81%
• унутрашњепоштанске услуге; 2 пријава 0.54%
• храна; 3 пријава 0.81%
• електронска роба ; 4 пријава 1.09%
• артикли за бебе ; 3 пријава 0.81%
• текстил; 3 пријава 0.81%
• остало; 52 пријава 14.20%

kolaž, slika mobilnog telefona, odeće, cipela, televizora i kuhinjskih uređaja

Рекламације потрошача које се односе на мобилне телефоне, рачунаре и телевизоре су решаване успешно у великом проценту захваљујући сарадњи са судским вештаком за информационе и телекомуникационе технологије који је без надокнаде потрошачима вештачио робу која је предмет приговора.

У оквиру рекламација на обућу и даље предњаче рекламације патика.Трговци доносе одлуку на основу налаза лабораторија и све мање прихватају преговарања. Лабараторије које дају свој налаз и мишљењена наводе да нису акредитоване за ту врсту вештачења, што и даље не спречава продавца да своју одлуку заснива на таквом налазу. Потрошачи не желе суђење јер имају трошак судског вештачења али се опредељују за вансудско решавање спора.

Како је Центар ФОРУМ обележио Светски дан потрошача

Светски дан потрошача, који се обележава 15.марта, и ове године Центар ФОРУМ, обележио је спровођењем едукације потрошача на „терену“. Планирана и реализована улична акција дељења едукативног материјала спроведена је захваљујући представницима ФОРУМА, који су потрошачима делили материјале, указивали на важност њихових потрошачких права, али и проблемима са којима се други потрошачи сусрећу, како би на тај начин 

 

избегли непријатности које може изазвати не познавање потрошачких права. Опис активности које смо спровели 15.марта може се наћи у виду чланка на нашој званичној интернет страници. 15. март је ове године био обележен и подизањем свести наших потрошача о актуелним проблемима који се тичу непоштовања Закона о заштити потрошача од стране ЕПС-а, због чега више хиљада домаћинстава у 21. веку, живи без електричне енергије. Потрошачи су имали прилике да гледају и гостовање правног саветника и једног од оснивача Центра ФОРУМ, господина Перицу Стојчева на ТВ Зона плус. Он је говорио о томе колико потрошачи познају своја права, у којој је мери наш Закон о заштити потрошача усклађен са законима у Европи, све већој заступљености куповине преко интернета од стране младих, као и погодностима и манама такве врсте куповине. Такође говорио је и о обавези ЈКП да оснују комисије за решавање рекламације у којима ће бити и представници евидентираних Удружења за заштиту потрошача. Гостовање се може видети на званичном You Tube каналу ТВ Зона плус.

 

 

Најбитније за потрошаче

 • Изјава о одустанку од уговора/куповине на даљину или куповине/уговора који се закључује изван пословних просторија- ПРЕУЗМИ
 • Образац за упис у регистар „Не зови“- ПРЕУЗМИ
 •  Списак предузећа у којима Центар ФОРУМ има представнике у Комисијама и Саветодавним телима ПРЕУЗМИ 
 • ОВДЕ можете поднети захтев за вансудско решавање спорова