Podsećanje: Kako su nastali milionski dugovi gradjana za utrosenu i neutrosenu el. energiju

Obraćanja Ministarstvu rudarstva i energtike i JP EPS

Predlog mera za zaštitu ugroženih potrošača električne energije Na osnovu dopisa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 07-00212/2020-09 od 06.04.2020, kojim smo informisani da je naš dopis kojim smo ih obavetili da na treitoriji Južne...
Podsećanje: Kako su nastali milionski dugovi gradjana za utrosenu i neutrosenu el. energiju

Obraćanje nadležnim a u gradu Nišu

Obraćanje nadležnima za sprovođenje Odluke Kriznog štaba Poštovana gospoda: Darko Bulatović, Miloš Banđur, Bratislav Vučković i gospođa Vladislava Ivković, Obesmišljavanje Odluke Kriznog štaba grada Niša. Iako je Krizni štab doneo odluku da se priključe na sistem...