Podsećanje: Kako su nastali milionski dugovi gradjana za utrosenu i neutrosenu el. energiju

//Podsećanje: Kako su nastali milionski dugovi gradjana za utrosenu i neutrosenu el. energiju