Р е п у б л и к а С р б и ј а
Министарство тровине, туризма и телекомуникација,
у оквиру програма од јавног интерса у области заштите потрошача, подржава и финансира Програм:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

РАДНО ВРЕМЕ САВЕТОВАЛИШТА

∙ РАДНИМ ДАНИМА ОД 09-17 ЧАСОВА

РАД СА ПОТРОШАЧИМА:

Саветовање и пријем потрошача врши се у  термининима који су одређени у зависности од врсте  потрошачког проблема. 

∙ РОБA И УСЛУГЕ – Понедељак, среда и петак од 09-13 часова, Тел:018/525-040, 065/8850101; еmail: forumsavetovaliste@mts.rs,

∙ УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА Уторак и четвртак од 13-17 часова, Тел:018/525-040,  065/8850102; еmail:forumusluge@forum-nis.org.rs

∙ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ И ТУРИЗАМ – Уторак и четвртак од 09-13 часова, тел:018/525-040,  065/8850103; еmail: centarforum@gmail.com,

∙ САОБРАЋАЈ И ПАРКИРАЊЕ– Понедељак,среда и петак од 15-17 часова, тел:064/2499665; еmail:  pstojcev@gmail.com

Рекламација-кратко и јасно!(прва епизода)

 У првој епизоди подкаста ГЛАС ПОТРОШАЧА разговарали смо са Леом   Кечан, правницом Центра за заштиту потрошача ФОРУМ, о   рекламацијама, како се подносе, који су рокови решавања и шта када   настане проблем.

  Подкаст уредила и водила: Јована Јездић, менаџер комуникација         Центра  ФОРУМ.

  Подкаст уредила и водила: Јована Јездић, менаџер комуникација Центра за заштиту потрошача ФОРУМ.

 

Најновије вести

Намештеник или градоначелник

Намештеник или градоначелник

NAMESNIŠTVO , kao oblik upravljanja državom je poznat i više puta primenjivan model u istoriji Srbije. Naravno da su nameštenici određivani naredbom i nisu birani na izborima. Najčešće se primenjivao u slučajevima maloletnih vršioca dužnosti i trajao je do njihovog...

Списак предузећа у чијим телима, Центар за заштиту потрошача има представнике

Листа тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Овде можете приступити платформи за вансудско решавање потрошачких спорова – ЛИНК

У припреми!!

Подкаст: Глас потрошача

Центар за заштиту потрошача ФОРУМ припрема подкаст под називом ГЛАС ПОТРОШАЧА- у коме ће потрошачи моћи да остваре једно од основних потрошачких права: ПРАВО ДА СЕ ЧУЈЕ ГЛАС ПОТРОШАЧА!

 „Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsednika SAD – a. Potrošači su najveća
        ekonomska grupa na koju utiče skoro svaka javna ili privatna privredna odluka.Oni su najvažnijagrupa čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora da se čuje.“

 -John F. Keneddy

Обележавање Светског дана потрошача 15.03.2022.године

О НАМА

9. априла 1985. године Генерална скупштина УН је резолуцијом 39/248 усвојила Упутство за заштиту потрошача . Упутство даје владама, посебно земљама у развоју, оквире за разраду политике и законодавства у области заштите потрошача. Оно такође сугерише и интернационалну сарадњу на том плану. Поред многих циљева у области заштите потрошача, овим упутством су прокламована и основна права потрошача која владе земаља чланица УН требају испоштовати.

Од октобра месеца 2002. године, када је у Нишу основан Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, па и сада држимо се 8 основних права потрошача , која сходно својој теми одређују области у којима делујемо.