Klub potrošač

POZIV POTROŠAČIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Od 01.januara 2015. godine u Srbiji se otvara tržište električne enegije za domaćinstva. Trenutno u Srbiji postoji 84 licencirana snabdevača električnom energijom. To znači da će od nove godine krenuti 84 kampanje za potpisivanje ugovora o prodaji električne energije. I naravno svako od njih će za sebe govoriti da su oni najpovoljniji na tržištu.

Kao što je poznato, mi smo organizacija koja ima najviše iskustva u rešavanju problema potrošača u oblasti snabdevanja električnom energijom, pa vas upozoravamo da su ugovori koje nude pružaoci usluga uglavnom prevarni za potrošače, zato vas pozivamo:

NE POTPISUJTE UGOVORE O KUPOVINI ELEKTRIČNE ENERGIJE!

U želji da vam obezbedimo najpovoljnije uslove, predlažemo da nam date ovlašćenje da u vaše ime pregovaramo sa snabdevačima i učestvujemo u pisanju ugovora o snabdevanju električnom energijom.
Da bi smo predstavljali snagu u pregovorima sa snabdevačima neophodna je masovnost potrošača koje zastupamo u pregovorima. Zbog toga smo pristupili formiranju Kluba „POTROŠAČ„, kako bi smo okupili što veći broj potrošača.

Više informacija: 018 / 525 – 040.
Centar za zaštitu
potrošača FORUM

Postanite član kluba „POTROŠAČ“!